Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika
GDPR privaatsuspoliitika teabeleht, mis jagab lugejale infot Euroopa uue andmekaitse reformi ja isikuandmete kaitse üldmääruse kohta.

Kuna käesoleva veebisaidi eesmärk on suurendada lugejaskonna teadlikkust andmekaitse ja privaatsuse valdkonnas, siis ei kogu ega salvesta me teie teadmata informatsiooni, mida võib kasutada teie identifitseerimiseks või leidmiseks, või mis võiks teisiti teie privaatsust mõjutada. Lisaks ei luba me kolmandate osapoolte teenustel või tarkvaral seda teha meie veebisaidi kaudu.

Me töötleme isikuandmeid vastavuses EU Isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR, EU 2016/679) ja Eesti Vabariigi seadustega. Me ei töötle GDPR määruses defineeritud tundlikke isikuandmeid. Meie privaatsuspoliitika selgitab kuidas ja miks me isikuandmeid kogume ja töötleme.

Milliseid isikuandmeid me kogume?
Privaatsuspoliitika lugemisel teie isikuandmeid ei koguta.

Kontaktvormi täitmisel:

Nime, eposti aadressi, teemat ja toote päringut.

Miks me isikuandmeid kogume ja töötleme?
Me kogume ja töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

et edastada meie toodete kohta andmeid ja hinnapakkumisi.

Küpsised
Käesolev veebisait saadab väikeseid faile („küpsiseid“) teie arvutitele ja mobiilseadmetele, mida on vaja selle veebisaidi toimimiseks ja et koguda anonüümset veebianalüüsi.

Kasutame neid järgnevalt:

Kogume ja analüüsime anonüümset veebistatistikat selle kohta, kuidas kasutajad veebilehel liiguvad. Teeme seda kasutades tarkvara Google Analytics, mis käsitleb andmeid anonüümsetena ja ei kogu ega töötle isikuandmeid.

Kellele andmeid edastatakse?
Me käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalsetena ja ei edasta neid teistele isikutele või ettevõtetele.

Isikuandmete edastamine väljaspool ELi
Me ei edasta teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP).

Andmete turvalisus
Me töötame selle nimel, et kaitsta teie andmeid volitamata juurdepääsu eest või selle volitamata muutmise, avalikustamise või rikkumise eest.

Andmete turvalisuse tagamiseks teeme järgmist:

Käsitleme kõiki isikuandmeid konfidentsiaalsetena.
Kasutame ainult krüpteerime teenuseid, kasutades SSL-i.
Piirame juurdepääsu isikuandmetele, andes ligipääsu ainult neile töötajatele ja lepinguosalistele, kellel on seda teavet vaja selle töötlemiseks, ning kellele kehtivad ranged lepingulised konfidentsiaalsusega seotud kohustused ja keda võib karistada või nendega lepingu lõpetada, kui nad ei täida neid kohustusi.
Hoiame isikuandmeid peamiselt digitaalsel kujul ja mitte paberkandjal, et tagada turvalisem ligipääsukontrolli teostamine.
Isikuandmete hoidla on kaitstud vajalike IT tehniliste ja organisatoorsete kaitsemeetmetega.
Kuigi me kasutame rangeid turvalisuse reegleid nende isikuandmete kohta, mis on meie keskkonda jõudnud, tuleb märkida, et internet ei ole kunagi täiesti turvaline ja me ei saa garanteerida teie poolt saadetud andmete turvalist edastust meieni. Andmete saatmise turvalisus on alati teie enda risk.

Millised õigused teil on ja kuidas saate oma õigusi teostada?
Kui te olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta.

Kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on teil õigus:

Taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele.
Taotleda oma isikuandmete parandamist.
Taotleda oma isikuandmete kustutamist.
Taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
Taotleda oma isikuandmete ülekandmist.
Taotleda oma isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmist.
Avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele).
Taotlus peab võimaldama teie isikut üheselt identifitseerida. Oma õiguste teostamiseks ja taotluse edastamiseks võtke palun meiega ühendust punktis („Võtke ühendust“) sätestatud viisil.

Palun arvestage, et te saate nõuda oma isikuandmete kustutamist, töötlemisele piirangu seadmist vm ainult juhul, kui see on kooskõlas seadusliku alusega ja andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.

Kaebuste korral on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele. Teeme koostööd vastavate reguleerivate asutustega, sh kohalike andmekaitseasutustega, et lahendada isikuandmete edastusega seotud kaebusi.

Kui kaua säilitame teie isikuandmeid?
Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik teile soovitud teenuste osutamiseks. Kui isikuandmeid ei ole kasutatud järjest 3 aasta jooksul, siis kustutame teie isikuandmed või muudame teie isikuandmed anonüümseks, välja arvatud juhul, kui kohalduvad kohustuslikud säilitamisnõuded.

Isikustamata kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Käesolevat veebisaiti kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud.

Meie privaatsuseeskirjad võivad aeg-ajalt muutuda. Me ei vähenda teie privaatsuseeskirjadest tulenevaid õigusi ilma teie selgesõnalise nõusolekuta. Postitame teate privaatsuseeskirjade mis tahes muudatustest sellel lehel ja suuremate muudatuste korral edastame täpsema teate.

Võtke ühendust
Kui teil on privaatsuspoliitikaga seotud muresid või küsimusi, võtke palun ühendust:

info@fixustrade.ee 

Telefon +372 677 1199